Ansattliste

Sjåfør /ansvar for daglig drift

Alf Inge Pedersen                                                                                

 Daglig leder  / Sjåfør

Rune Pedersen

Rolf Pedersen

Sjåfør